Vedúca školskej jedálne

Základná škola, Brezová 19, Piešťany 921 01prijme od 1. 12. 2020na TPP na 100% úväzokvedúcu školskej jedálnePodmienky:• vzdelanie USO s maturitou• prax 5 rokov v stravovacích zariadeniach• zdravotná spôsobilosť – zdravotný preukaz• samostatnosť, dôslednosť a...

Školský psychológ

Základná škola, Brezová 19, Piešťany 921 01prijme od 01. 10. 2020 na TPPna zástup RD (100% úväzok)školského psychológaPodmienky:• vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilostiodborných zamestnancov• prax v odbore výhodou•...