11. decembra 2020 – 15. januára 2021

Reštart v Novom roku 2021

Reštart v Novom roku 2021

REŠTART v Novom roku 2021 – pohár do polovice plný. Končíme rok 2020, ktorý bol nepredvídateľný. Áno, čítali sme v románoch, videli vo filmoch, učili sa v dejepise, že boli doby, kedy milióny ľudí v Európe zomreli na mor. Ale keď...

prečítajte si viac
Ktorý nepriateľ je horší?

Ktorý nepriateľ je horší?

V lete navštívil Prahu moderátor CNN Richard Quest. Redaktorke počas rozhovoru povedal: "V New Yorku všetci nosia rúška a keď sa ľudia stretnú na ulici obchádzajú sa na 2 metre. V Prahe nik nenosí rúška, ľudia sa objímajú, podávajú si ruky." Nebol to...

prečítajte si viac

POZRITE SI AB-čko

Winter sa čoskoro vráti na most

Jesenná prechádzka v prírode

PRÁCA

Výrobné odvetvia

Ekom spol. s r. o.,
Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany
hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie
pracovnej pozície
samostatný konštruktér – elektro /
konštruktér – elektro
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – elektro,
konštruktérsky smer
• znalosť anglického jazyka – stredne pokročilý (B2)
• znalosť sw AUTOCAD, Windchill
• Vodičský preukaz B
• Platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti
elektrotechnika §22 v zmysle
vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.
Mzdové podmienky: 1100€/mesiac brutto + odmeny
Nástup možný dohodou.
Žiadosť so životopisom a kontaktnými údajmi
môžete zaslať poštou na adresu
spoločnosti, mailom na personal@ekom.sk,
prípadne osobne na personálne
oddelenie. Pozícia vhodná aj pre absolventov.
Odpovedať budeme len uchádzačom, ktorí
spĺňajú požiadavky.

Prijmeme
pracovníka na opravy
a údržby strojných
zariadení
Mzda: 4.50€/hod.
+ osobné ohodnotenie
Podmienka: elektro vzdelanie
Kontakt: 0903 407 406

Služby

Prijmeme:
expedičný zamestnanec
(príjem tovaru a expedície, fakturácia,
balenie, komunikácia so zákazníkom)
Miesto práce:
SPORTS, spol. s r. o., Krakovany
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Osobnostné predpoklady: logické myslenie,
zodpovednosť, komunikácia, precíznosť,
samostatnosť, flexibilita, inteligencia
Počet rokov praxe: 3 (obchod, expedícia
tovaru, skladovanie,…)
Ostatné znalosti:
100% znalosť práce s PC orientácia sa
v základných programoch a práca s nimi
Termín nástupu: ihneď
Mzdové podmienky brutto: 700 eur / mesiac
+ ďalšie info pri osobnom stretnutí
Jednozmenný pracovný čas, pracovná doba
PO-PIA: od 7.00 -15.30hod.,
1x teplé jedlo, voda, káva
Záujemci zasielať e-mailom životopis:
obchod@sports.sk Kontakt: 033 7782424

VV AUTO Trade, s.r.o.,
autorizovaný partner TOYOTA
prijme s nástupom IHNEĎ
AUTOMECHANIKA
Požadovaná prax min. 3 roky.
Plat od 623€ + prémie.
Svoj životopis posielajte na:
info@vvauto.sk

Inštitúcie

Prijmeme
pediatra
na polovičný alebo aj plný úväzok
do detskej ambulancie v Piešťanoch
s nástupom január – február 2021.
2300€ v hrubom
nástup 1. 2. 2021
alebo dohodou
V prípade záujmu nás prosím
kontaktujte cez mail
pediaterpiestany@gmail.com

Základná škola, Brezová 19,
Piešťany 921 01
prijme s nástupom ihneď na TPP
na zástup RD (100% úväzok)
školského psychológa
Podmienky:
• vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
odborných zamestnancov
• prax v odbore výhodou
• samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup
k práci.
Plat je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady:
• Doklad o vzdelaní
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Životopis
• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
• Odpis z registra trestov
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
Kontakt: 033 76 233 07, zsbrezapy@gmail.com
(Hlásiť sa u hospodárky školy).

Základná škola s materskou školou
Moravany nad Váhom
Na Výhone 188/16,
922 21 Moravany nad Váhom
hľadá
učiteľa/učiteľku
materskej školy
Kvalifikačné predpoklady:
podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020
Z.z. o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• doklady o ukončenom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady doručte elektronicky
na adresu zastupcams@zsmoravany.sk najneskôr
do 21.12.2020. Vybraní uchádzači budú
pozvaní na výberové konanie telefonicky.
Termín nástupu do pracovného pomeru:
január 2021 (alebo dohodou)

Základná škola M. R. Štefánika,
Vajanského 35, 921 01 Piešťany
prijme do pracovného pomeru
3 pracovníkov /pracovníčky
do výdajnej školskej jedálne
od 11.1.2021.
Podrobnejšie informácie získate na tel.
č. 033 7726092, 0910 328 856.

Kde roznášame AB-čko

Bežné vydanie novín

 1. Roznos do schránok :
– všetky schránky v Piešťanoch
– všetky schránky v Banke a Moravanoch nad Váhom
– takmer všetky schránky na sídliskách a priľahlých uliciach Vrbové
2. Voľne dostupné AB-čko v Piešťanoch
Aktuálne vydanie novín A.B. Piešťany až do minutia dodaných výtlačkov si môžete bezplatne vyzdvihnúť
V redakcii A.B. Piešťany na Školskej ul.
V zberniach Tipos Piešťany:
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, OD Kocka, Trajan – oproti hotelu
3. Ďalšie miesta s AB-čkom mimo Piešťan
Vrbové: Drogéria NaN, potraviny Bialko, potraviny Hollého
Trebatice: potraviny, textil oproti OcÚ, KPS – priem. tovar
Predajne potravín v obciach: Ostrov, Krakovany, Sokolovce, Hubina, Borovce, Rakovice, Veselé pri Piešťanoch
Hlohovec – Tipos v OC Viktoria
Leopoldov – Tipos Hurbanova
Nové Mesto nad Váhom  – CK Katka tours v OD Jednota zboku

Rozšírené vydanie do okolitých obcí 1x mesačne

 Okrem bežnej distribúcie – schránky v ďalších štrnástich okolitých obciach
1. Distribúcia do schránok :
– všetky schránky v Piešťanoch
– všetky schránky v Banke a Moravanoch nad Váhom
– takmer všetky schránky na sídliskách a priľahlých uliciach Vrbové
2. Voľne dostupné AB-čko v Piešťanoch
Aktuálne vydanie novín A.B. Piešťany až do minutia dodaných výtlačkov si môžete bezplatne vyzdvihnúť
V redakcii A.B. Piešťany na Školskej ul.
V zberniach Tipos Piešťany:
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, OD Kocka, Trajan – oproti hotelu
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, Trajan – oproti hotelu
3. Ďalšie miesta s AB-čkom mimo Piešťan
Vrbové: Drogéria NaN, potraviny Bialko, potraviny Hollého
Trebatice: potraviny, textil oproti OcÚ, KPS – priem. tovar
Predajne potravín v obciach: Ostrov, Krakovany,  Sokolovce, Hubina, Borovce, Rakovice, Veselé pri Piešťanoch
Hlohovec – Tipos v OC Viktoria
Leopoldov – Tipos Hurbanova ul.
Nové Mesto nad Váhom  – CK Katka tours v OD Jednota zboku

Cenník

Readkcia si vyhradzuje právo nezverejniť inzerciu, ktorá propaguje násilie, sexuálne služby, rasovú, etnickú a inú neznášanlivosť. Redakcia nezverejní texty, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť: občanov, firiem,  inštitúcií a iných subjektov. Redakcia si vyhradzuje právo posúdiť či zverejní odkazy na elektronické média – internet, sociálne média a iné odkazy.

SPOMÍNAME

Motto

Byť na svete je zábava,
ale ani jeden deň v živote neprejde,
aby nebolo do tej zábavy primiešanej
trošku bolesti, trápenia a ľútosti.

Poďakovanie

 Ďakujeme za vyjadrenú sústrasť
a všetkým, ktorí sa svojou
účasťou alebo spomienkou
rozlúčili s našou drahou
mamou, svokrou a babkou
Veronikou Tunovou,
rod. Klampárovou
na jej poslednej ceste.
S úctou dcéra
Radka Pavlovičová
s rodinou

Spomienka Jurák

 „Kto je milovaný,
nie je zabudnutý“
Dňa 4. januára 2021
si pripomenieme 1. výročie
čo nás opustil náš drahý
Jozef Jurák z Piešťan
S láskou spomína manželka,
syn, dcéra s rodinami

Spomienka Mitrovičová

Dňa 15. decembra 2020
si pripomíname
5. výročie úmrtia pani
Melánie Mitrovičovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína Milica
s rodinou

Spomienka Manasová

„Zastalo srdce, utíchol hlas,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Len ten, kto stratil toho, koho mal
rád, pochopí, čo je bolesť,
žiaľ a strata. Keď si bola s nami,
Tvojim krédom bola viera,
nádej a láska. Tvoj humor a
potreba pomáhať vždy pri srdci
hriala. Tvoj dotyk bol vždy ochranou
a oporou, s Tebou bol vždy veselší
svet. Len smútok, žiaľ a slzy v očiach
ostali nám, keď Teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch
zostaneš tu s nami. Aj každý deň
keď odchádza, nezabúdame na chvíľu,
že si tu s nami.“
Dňa 7. decembra 2020 si pripomenieme
7. výročie, čo nás opustila
Margita MANASOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu
a spomienku. S láskou spomína dcéra Monika
s Petrom a celá smútiaca rodina.

Spomieka Vavrovičová

 „29. novembra 2019 srdiečko
vzdalo boj s dlhou chorobou.
Ale vieme, že je stále s nami“.
Majka Vavrovičová
rod. Kudláčová
NENAHRADITEĽNÁ.
Spomíname

Spomienka Orviský

„Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale Tí, ktorí Ťa
mali radi, budú spomínať.”
Dňa 27. novembra 2020
si pripomenieme
nedožité 50. narodeniny
nášho syna, otca, brata a kamaráta
Pavla Orviského.
Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím, tichú spomienku.
Ďakujeme.

Spomienka Bogár

„Kto je milovaný,
nie je zabudnutý.“
Dňa 25. novembra 2020
uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Štefan Bogár z Piešťan.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

Spomienka Kubica

„Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončila svo-
ju púť, nechceme na Teba zabudnúť.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal. Odišiel si bez toho, tak
náhle, aby Tvoje ústa aspoň zbohom
dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci
stále bolí a zabudnúť nedovolí.“
Dňa 22. novembra 2020 si pripomíname
prvé výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, deduška
Alojza Kubicu.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina

Spomienka Šnajdar

Dňa 10. novembra 2020
sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás opustil
náš drahý
Peter Šnajdar z Kocuríc.
S láskou spomínajú manželka,
synovia, nevesty, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.

Spomienka Petráš

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým príbuzným
a známym, že dňa
5. novembra 2020 nás opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Ing. Mario Petráš
vo veku 82 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme.
Smútiaca rodina

Spomienka Kollarovič

Dňa 8. novembra 2020 sme si
pripomenuli nedožité
82. narodeniny
a 20. novembra 2020
si pripomíname 10. výročie úmrtia
Jaroslava Kollaroviča.
Kto ste ho poznali,
venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka Amália a dcéra Erika s rodinou.

Spomienka Drahovský

Dňa 12. novembra 2020
sme si pripomenuli
20 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Eduard Drahovský.
S láskou a úctou spomína
manželka Erika a syn Edko.

Spomienka Mičková

„Ťažko je bez Teba, smutno je
všetkým, už to nie je tak, ako
bolo predtým. Ako z Tvojich očí
žiarila láska a dobrota, tak
nám budeš chýbať, mama, do konca
života.“
Dňa 10. novembra 2020 uplynie
päť rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička
Jozefína Mičková
a 15. novembra 2020 si zároveň
pripomíname jej nedožitých 88 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami.

Spomienka Pupák

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým
príbuzným a známym,
že dňa 22. 10. 2020
nás opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Marián Pupák
vo veku 71 rokov.
Ďakujeme za tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Spomienka Rakovský

 “Čas rýchlo plynie ako tichej rieky
prúd, ale kto Ťa mal rád, nikdy
nemôže zabudnúť.”
Dňa 19. novembra 2020
si pripomenieme
20. výročie úmrtia
môjho manžela, otca a starého otca
Antona Rakovského.
S láskou v srdci spomína manželka
a dcéra s rodinou.

Spomienka Kostolník

Dňa 11. novembra 2020
si pripomíname 40. výročie
úmrtia
nášho drahého otecka
Emila Kostolníka
z Hornej Stredy
S úctou a láskou spomínajú
tri dcéry a syn s rodinami.

Spomienka Kostolníková

Dňa 5. novembra 2020
uplynulo 33 rokov od úmrtia
našej drahej mamičky
Ireny Kostolníkovej
rod. Jamborovej.
S úctou a láskou spomínajú
tri dcéry a syn s rodinami.

Spomienka Bednár

Dňa 10. novembra 2020
si pripomíname
25 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
Jaroslav Bednár.
Ak ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Spomienka Štefkovičová

Dňa 4. novembra 2020
si pripomíname
5. výročie úmrtia
našej mami
Márie Štefkovičovej
S láskou v srdci a s modlitbou
spomínajú
dcéra a syn s rodinami.

Spomienka Nemeth

“Kto Ťa poznal, spomenie si.
Kto Ťa mal rád, nezabudne.
Čas plynie a nevráti čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci
žiaľ.”
Dňa 23. októbra 2020
uplynul rok, čo nás opustil
milovaný manžel a otec
Alexander Nemeth.
Spomíname.

Kontakty

Kontaktný formulár

4 + 11 =

Adresa:

A.B. Piešťany, s.r.o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
(vchod zo Školskej ulice)

Kontakty:

Telefóny:
0905 535 288
033 76 286 76
033 77 401 49
033 76 248 15
mail:
ab@abpiestany.sk