11. decembra 2020 – 15. januára 2021

Reštart v Novom roku 2021

Reštart v Novom roku 2021

REŠTART v Novom roku 2021 – pohár do polovice plný. Končíme rok 2020, ktorý bol nepredvídateľný. Áno, čítali sme v románoch, videli vo filmoch, učili sa v dejepise, že boli doby, kedy milióny ľudí v Európe zomreli na mor. Ale keď...

preèítajte si viac
Ktorý nepriateľ je horší?

Ktorý nepriateľ je horší?

V lete navštívil Prahu moderátor CNN Richard Quest. Redaktorke počas rozhovoru povedal: "V New Yorku všetci nosia rúška a keď sa ľudia stretnú na ulici obchádzajú sa na 2 metre. V Prahe nik nenosí rúška, ľudia sa objímajú, podávajú si ruky." Nebol to...

preèítajte si viac

POZRITE SI AB-čko

Winter sa čoskoro vráti na most

Jesenná prechádzka v prírode

PRÁCA

Výrobné odvetvia

FREUDENBERG
Do nášho tímu vo výrobnom závode v Potvoriciach
HĽADÁME KOLEGOV NA POZÍCIU
Operátor výroby/práca vo výrobe na 3 zmeny
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 731 € + dochádzkový bonus 50 € + navýšenie po skúšobnej dobe + ostatné príplatky + 13. plat
a každoročná valorizácia mzdy
Pracovná náplň:
• výroba filtrov podľa štandardných pracovných
postupov na poloautomatických zariadeniach a manuálna
práca s filtrami
• výstupná kontrola a balenie fi ltrov v súlade
s internými predpismi
• priebežné zaznamenávanie výkonov a kvality produkcie
• dodržiavanie bezpečnostných pravidiel
Hľadáme kolegov s/so:
• ochotou a schopnosťou pracovať na 3 zmeny
• manuálnou zručnosťou
• zodpovedným prístupom k práci, dôslednosťou, precíznosťou
Benefity:
• zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM AUTOBUSOM zo smerov
Vrbové, Piešťany, Veselé, Nové Mesto n/V, príp. príspevok
na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,30 €
• Mikulášske poukážky
• príspevok na regeneráciu a ošetrenie u zubára
• vernostný bonus
• narodeninové poukážky pri životnom jubileu
• odmena za odporúčanie zamestnanca
• firemné podujatia pre zamestnancov a rodinných
príslušníkov
• zaujímavý odmeňovací systém a program ďalších
benefitov
Kontakt: +421327461313, +421327461315
E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

Služby

Inštitúcie

Prijmeme
pediatra
na polovičný alebo aj plný úväzok
do detskej ambulancie v Piešťanoch
s nástupom január – február 2021.
2300€ v hrubom
nástup 1. 2. 2021
alebo dohodou
V prípade záujmu nás prosím
kontaktujte cez mail
pediaterpiestany@gmail.com

Alzheimercentrum Piešťany n.o.
špecializované zariadenie
prijme
OPATROVATEĽA/OPATROVATEĽKU
aj bez kurzu, vyškolíme Vás.
Platobné podmienky:
základná mzda od 680 €,
plus príplatky a benefity
Pracovná doba:
37,5 hod./týždenne-nerovnomerne
rozvrhnutý pracovný čas.
V prípade záujmu kontaktujte
tel. číslo: 0918 790 710

Alzheimercentrum Piešťany n.o.
špecializované zariadenie
prijme
PRÁCU NA DOHODU
Informácie o plate a pracovnom
mieste na pohovore.
Pracovná doba:
nerovnomerne rozvrhnutý
pracovný čas, podľa potreby.
Pracovná náplň – pomocné práce.
V prípade záujmu kontaktujte
tel. číslo: 0918 790 710

Kde roznášame AB-čko

Bežné vydanie novín

 1. Roznos do schránok :
– všetky schránky v Piešťanoch
– všetky schránky v Banke a Moravanoch nad Váhom
– takmer všetky schránky na sídliskách a priľahlých uliciach Vrbové
2. Voľne dostupné AB-čko v Piešťanoch
Aktuálne vydanie novín A.B. Piešťany až do minutia dodaných výtlačkov si môžete bezplatne vyzdvihnúť
V redakcii A.B. Piešťany na Školskej ul.
V zberniach Tipos Piešťany:
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, OD Kocka, Trajan – oproti hotelu
3. Ďalšie miesta s AB-čkom mimo Piešťan
Vrbové: Drogéria NaN, potraviny Bialko, potraviny Hollého
Trebatice: potraviny, textil oproti OcÚ, KPS – priem. tovar
Predajne potravín v obciach: Ostrov, Krakovany, Sokolovce, Hubina, Borovce, Rakovice, Veselé pri Piešťanoch
Hlohovec – Tipos v OC Viktoria
Leopoldov – Tipos Hurbanova
Nové Mesto nad Váhom  – CK Katka tours v OD Jednota zboku

Rozšírené vydanie do okolitých obcí 1x mesačne

 Okrem bežnej distribúcie – schránky v ďalších štrnástich okolitých obciach
1. Distribúcia do schránok :
– všetky schránky v Piešťanoch
– všetky schránky v Banke a Moravanoch nad Váhom
– takmer všetky schránky na sídliskách a priľahlých uliciach Vrbové
2. Voľne dostupné AB-čko v Piešťanoch
Aktuálne vydanie novín A.B. Piešťany až do minutia dodaných výtlačkov si môžete bezplatne vyzdvihnúť
V redakcii A.B. Piešťany na Školskej ul.
V zberniach Tipos Piešťany:
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, OD Kocka, Trajan – oproti hotelu
bývalé trhovisko oproti Auparku, Tesco, Štúrova-kolkáreň, Trajan – oproti hotelu
3. Ďalšie miesta s AB-čkom mimo Piešťan
Vrbové: Drogéria NaN, potraviny Bialko, potraviny Hollého
Trebatice: potraviny, textil oproti OcÚ, KPS – priem. tovar
Predajne potravín v obciach: Ostrov, Krakovany,  Sokolovce, Hubina, Borovce, Rakovice, Veselé pri Piešťanoch
Hlohovec – Tipos v OC Viktoria
Leopoldov – Tipos Hurbanova ul.
Nové Mesto nad Váhom  – CK Katka tours v OD Jednota zboku

Cenník

Readkcia si vyhradzuje právo nezverejniť inzerciu, ktorá propaguje násilie, sexuálne služby, rasovú, etnickú a inú neznášanlivosť. Redakcia nezverejní texty, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť: občanov, firiem,  inštitúcií a iných subjektov. Redakcia si vyhradzuje právo posúdiť či zverejní odkazy na elektronické média – internet, sociálne média a iné odkazy.

SPOMÍNAME

Motto

Byť na svete je zábava,
ale ani jeden deň v živote neprejde,
aby nebolo do tej zábavy primiešanej
trošku bolesti, trápenia a ľútosti.

Spomienka Špendelová

Dňa 12. januára 2021
sme si pripomenuli 8. výročie
úmrtia
Albínky Špendelovej.
Na milú, láskavú a obetavú
mamu, manželku a babičku
s láskou v srdci
často spomínajú
manžel, syn, dcéra a vnúčatá.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Mamička, nie je deň,
kedy na Teba nemyslíme.

Spomienka Šebo

„Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami.“
Dňa 31. decembra 2020
uplynulo 5 rokov čo nás opustil
Ján Šebo rod. Benovič
S láskou spomína manželka
s deťmi.

Spomienka Štanga

Dňa 30. 12. 2020
uplynuli tri roky,
čo nás navždy opustil
vo veku 28 rokov
náš milovaný
Jožko ŠTANGA.
Ďakujeme všetkým, ktorí
s nami spomínajú.
Smútiace rodiny Štangová,
Mondočková, Jamrišková,
Jánošíková a Hajdylová.

Spomienka Ondrisová

„Nedá sa opísať slovami,
akú bolesť v srdci cítime,
ani to ako veľmi nám chýbaš…“
Dňa 18. januára 2021
si pripomenieme prvé výročie
úmrtia našej milovanej
Olinky Ondrisovej
z Moravian nad Váhom.
Kto ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
Tvoji milovaní.

Spomienka Gašparík

 „Smrťou predsa život nekončí,
iba zabudnutie znamená koniec
života“
Dňa 23. januára 2021
si pripomenieme nedožité 80-te
narodeniny nášho otca, manžela,
deduška a pradeduška
Milanka Gašparíka
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú
s nami. Manželka a deti s rodinami

Poďakovanie Selecký

Poďakovanie
Ďakujem všetkým príbuzným,
známym a susedom, ktorí sa
dňa 9. decembra 2020 prišli
rozlúčiť s mojim milovaným
manželom
Milanom Seleckým.
Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka s rodinou.

Spomienka Butko

Dňa 6. januára 2021
sme si pripomenuli
10 rokov, čo nás náhle
a nečakane opustil
manžel a dedko
Vladimír Butko
Za tichú spomienku
ďakujú manželka a jeho
najbližší.

Spomienka Varinec

Pred piatimi rokmi
16. januára – smutný deň,
keď nášmu drahému
Mikulášovi Vavrincovi
z Veľkého Orvišťa
dotĺklo srdiečko, zhasli oči
a utíchol hlas, ktorý sme milovali.
Mal rád život a všetkých nás.
S láskou a vďakou v modlitbách
spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami

Poďakovanie Popelková

Zbožné poďakovanie
Vyslovujeme blízkej rodine,
kolegom, priateľom a známym,
ktorí sa 1. decembra 2020
prišli rozlúčiť na poslednej ceste
životom na bratislavskom
cintoríne, s nami milovanou
manželkou a matkou
Elenou Popelkovou.
Odišla náhle a potichu
do nenávratna.
Milujúci manžel a syn.

Spomienka Daniš

„Čas plynie a nevráti čo osud
vzal, zostali len spomienky
a v srdciach žiaľ.“
Dňa 1. januára 2021
sme si pripomenuli 4. výročie
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, švagor a strýko
Jaroslav Daniš
S láskou spomína manželka Alena,
syn Jarko a dcéra Alenka. 
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Spomienka Nôtová

 S hlbokým žiaľom
oznamujeme všetkým
príbuzným a známym,
že naša drahá manželka,
mamička, svokra, babička,
prababička, sestra a teta
Valéria Nôtová
nás opustila
dňa 1. novembra 2020
vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Spomienka Grácová

„Milá mamička, si stále
s nami a predsa nie ľahké
je odlúčenie.“
3. januára 2021 uplynul rok,
čo nie si medzi nami. Slovami sa
nedá opísať, ako veľmi nám
chýbaš a je nám smutno
bez Teba naša milovaná
Mária Grácová.
S láskou smútiaca rodina.

Poďakovanie Makara

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že dňa
10. decembra 2020 vo veku
76 rokov nás navždy opustil
náš drahý
Miloš Makara
Ďakujeme za kvety a slová ú
techy, ktorými ste zmiernili
náš žiaľ. Manželka Eva
a ostatná smútiaca rodina.

Poďakovanie

 Ďakujeme za vyjadrenú sústrasť
a všetkým, ktorí sa svojou
účasťou alebo spomienkou
rozlúčili s našou drahou
mamou, svokrou a babkou
Veronikou Tunovou,
rod. Klampárovou
na jej poslednej ceste.
S úctou dcéra
Radka Pavlovičová
s rodinou

Spomienka Jurák

 „Kto je milovaný,
nie je zabudnutý“
Dňa 4. januára 2021
si pripomenieme 1. výročie
čo nás opustil náš drahý
Jozef Jurák z Piešťan
S láskou spomína manželka,
syn, dcéra s rodinami

Spomienka Mitrovičová

Dňa 15. decembra 2020
si pripomíname
5. výročie úmrtia pani
Melánie Mitrovičovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína Milica
s rodinou

Spomienka Manasová

„Zastalo srdce, utíchol hlas,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Len ten, kto stratil toho, koho mal
rád, pochopí, čo je bolesť,
žiaľ a strata. Keď si bola s nami,
Tvojim krédom bola viera,
nádej a láska. Tvoj humor a
potreba pomáhať vždy pri srdci
hriala. Tvoj dotyk bol vždy ochranou
a oporou, s Tebou bol vždy veselší
svet. Len smútok, žiaľ a slzy v očiach
ostali nám, keď Teba niet.
No v spomienkach a zážitkoch
zostaneš tu s nami. Aj každý deň
keď odchádza, nezabúdame na chvíľu,
že si tu s nami.“
Dňa 7. decembra 2020 si pripomenieme
7. výročie, čo nás opustila
Margita MANASOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu
a spomienku. S láskou spomína dcéra Monika
s Petrom a celá smútiaca rodina.

Spomieka Vavrovičová

 „29. novembra 2019 srdiečko
vzdalo boj s dlhou chorobou.
Ale vieme, že je stále s nami“.
Majka Vavrovičová
rod. Kudláčová
NENAHRADITEĽNÁ.
Spomíname

Spomienka Orviský

„Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale Tí, ktorí Ťa
mali radi, budú spomínať.”
Dňa 27. novembra 2020
si pripomenieme
nedožité 50. narodeniny
nášho syna, otca, brata a kamaráta
Pavla Orviského.
Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím, tichú spomienku.
Ďakujeme.

Spomienka Bogár

„Kto je milovaný,
nie je zabudnutý.“
Dňa 25. novembra 2020
uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Štefan Bogár z Piešťan.
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

Kontakty

Kontaktný formulár

9 + 10 =

Adresa:

A.B. Piešťany, s.r.o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
(vchod zo Školskej ulice)

Kontakty:

Telefóny:
0905 535 288
033 76 286 76
033 77 401 49
033 76 248 15
mail:
ab@abpiestany.sk