21. – 28. augusta 2020

Nastavovač vstrekolisov

Nastavovač vstrekolisov

OKE Plastic SK, s.r.o., je úspešná medzinárodná spoločnosť. Vyrábame technologicky sofistikované plastové komponenty pre automobilovýpriemysel. V súčasnosti obsadzujeme nasledovné pracovné miesta: NASTAVOVAČ VSTREKOLISOVNÁPLŇ PRÁCE• zodpovednosť za starostlivosť o...

prečítajte si viac
Nakupujte z domova v Domosse

Nakupujte z domova v Domosse

[candle id = „xyz“] Potrebujete bezpečne uskladniť potraviny? Domoss ponúka široký výber chladničiek a mrazničiek. Nesmierne dôležité sú Vaše sliznice, dlhý pobyt v suchých bytoch im neprospieva. Domoss má riešenie - čističky a zvlhčovače vzduchu. Dôležité sú aj...

prečítajte si viac
Rozvoz jedál počas epidémie

Rozvoz jedál počas epidémie

Rozvoz denného menu ponúka Catering Piešťany. Jedlo si treba objednať v čase od 8.00 do 10.00 h na telefónnom č.: 0904 625 760. Cena obedového menu je 4 Eura. Doprava v Piešťanoch je zadarmo, okolie Piešťan s doplatkom 1 Eura. Jedálny lístok na celý týždeň je v...

prečítajte si viac
Zostaňte doma v bezpečí

Zostaňte doma v bezpečí

PN TAXI Vám nakúpi a privezie nákup až k Vašim dverám. Služba je užitočná pre ohrozené skupiny obyvateľov, pre mamičky s malými deťmi, pre tých, čo nechcú opúšťať počas epidémie svoj domov. Stačí zavolať na 0944 274 744 a šoféri PN TAXI sú pripravení Vám pomôcť. Sú...

prečítajte si viac
Veterinárni lekári upozorňujú

Veterinárni lekári upozorňujú

Veterinárni lekári upozorňujú V dôsledku zhoršujúcej sa situácie spôsobenej vírusom COVID-19, žiadame majiteľov zvierat, aby pri návšteve našich zariadení používali ochranné masky na tvár (prípadne šatku alebo šál). V prípade, ak si potrebujete iba zakúpiť tovar...

prečítajte si viac
Hľadá sa šikovný občan

Hľadá sa šikovný občan

Mesto Piešťany hľadá pracovníka na dohodu o pracovnej činnosti na vykonávanie občianskych pohrebov Požiadavky: • príjemné vystupovanie • schopnosť vystupovať pred verejnosťou. Ponúkame: • odmenu 50,00 EUR za každý obrad. Žiadosti posielajte do 31. marca 2020 na...

prečítajte si viac
Povinnosť nosiť rúška

Povinnosť nosiť rúška

NOSIŤ RÚŠKO JE POTREBNÉ! POHYBOVAŤ SA BEZ RÚŠKA JE NEZODPOVEDNÉ! Rúško poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou. Rúško je zdravotnícka pomôcka, za ktorú sa naozaj nemusíme hanbiť. V záujme ochrany zdravia nás všetkých viaceré inštitúcie (zdravotnícke...

prečítajte si viac
Referent pre GIS…

Referent pre GIS…

Mesto Piešťany, zastúpené primátoromMgr. Petrom Jančovičom, PhD. v súlade s § 6 ods.1zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnomzáujme v z.n.p. vypisuje pohovor na obsadenie pozíciena Odbore stratégie a rozvoja mesta REFERENT PRE GIS, OPEN DATA A PARTICIPÁCIU V...

prečítajte si viac
Mesto hľadá referenta

Mesto hľadá referenta

Mesto Piešťany, zastúpené primátorom Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení  neskorších predpisov vypisuje pohovor na obsadenie pozície na Odbore právnom a klientskeho centra: REFERENT/KA...

prečítajte si viac

PRÁCA

Výrobné odvetvia

Nastavovač vstrekolisov

OKE Plastic SK, s.r.o.,
je úspešná medzinárodná spoločnosť.
Vyrábame technologicky sofistikované plastové
komponenty pre automobilový priemysel.
V súčasnosti obsadzujeme nasledovné
pracovné miesta:
NASTAVOVAČ VSTREKOLISOV
NÁPLŇ PRÁCE
• zodpovednosť za starostlivosť o vstrekolisy
• výmena foriem, nastavenie a kontrola parametrov
na vstrekolisoch
• spustenie výroby na vstrekolisoch
• pravidelné čistenie a údržba vstrekolisov
• komunikácia prípadných technologických
problémov s technológom

Služby

Nastavovač vstrekolisov

OKE Plastic SK, s.r.o.,
je úspešná medzinárodná spoločnosť.
Vyrábame technologicky sofistikované plastové
komponenty pre automobilový priemysel.
V súčasnosti obsadzujeme nasledovné
pracovné miesta:
NASTAVOVAČ VSTREKOLISOV
NÁPLŇ PRÁCE
• zodpovednosť za starostlivosť o vstrekolisy
• výmena foriem, nastavenie a kontrola parametrov
na vstrekolisoch
• spustenie výroby na vstrekolisoch
• pravidelné čistenie a údržba vstrekolisov
• komunikácia prípadných technologických
problémov s technológom

Inštitúcie

Nastavovač vstrekolisov

OKE Plastic SK, s.r.o.,
je úspešná medzinárodná spoločnosť.
Vyrábame technologicky sofistikované plastové
komponenty pre automobilový priemysel.
V súčasnosti obsadzujeme nasledovné
pracovné miesta:
NASTAVOVAČ VSTREKOLISOV
NÁPLŇ PRÁCE
• zodpovednosť za starostlivosť o vstrekolisy
• výmena foriem, nastavenie a kontrola parametrov
na vstrekolisoch
• spustenie výroby na vstrekolisoch
• pravidelné čistenie a údržba vstrekolisov
• komunikácia prípadných technologických
problémov s technológom

SPOMÍNAME

Motto

Byť na svete je zábava,
ale ani jeden deň v živote neprejde,
aby nebolo do tej zábavy primiešanej
trošku bolesti, trápenia a ľútosti.

Žofka MASARYKOVÁ

Žofka MASARYKOVÁ

„Čas plynie ako tichej rieky
prúd, kto Ťa mal rád, nemôže
zabudnúť.“
Dňa 11. augusta 2020 uplynú
4 roky, od kedy nás opustila
naša drahá
Žofka MASARYKOVÁ
rod. Vargová.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
Rodina Masaryková a Vargová

Adria Dullová

Adria Dullová

“Očiam si odišla, v srdciach
si zostala…”
Dňa 1. augusta 2020 uplynie
rok, čo nás navždy opustila
vo veku 40 rokov
naša drahá dcéra, sestra, vnučka
Adria Dullová.
S láskou spomína rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu
spomínajú.

Magdaléna TURŇOVÁ

Magdaléna TURŇOVÁ

“Smrť nás rozdelila.
Večnosť nás spojí.”
Dňa 29. júla 2020 by sa bola
Magdaléna TURŇOVÁ
rod. Švecová, dožila 70 rokov.
(† 1. 5. 2018)
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku. Chýbaš nám.
Manžel Milan, dcéra Martina
a syn Lukáš s rodinou.

Richard Drlička

Richard Drlička

“Čas plynie a nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky a v srdciach
žiaľ.”
Dňa 31. júla 2020 si pripomíname
4. výročie úmrtia
Richarda Drličku.
S láskou spomínajú mama, brat Martin
s rodinou, manželka Monika s rodinou
a ostatná rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí naňho nezabudli.

Mária Urbanová

Mária Urbanová

Dňa 5. augusta 2020
si pripomíname
nedožitých 90 rokov
našej maminy
Márie Urbanovej z Piešťan.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Libuša
s manželom Stanislavom,
syn Marián s rodinou
a dcéra Elena s vnukom Erikom

Peter Valko

Peter Valko

 „Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.”
Dňa 7. augusta 2020 uplynie
10 rokov, od kedy nás navždy
opustil môj manžel a otec
Peter Valko.
S láskou a bolesťou v srdci
spomínajú manželka a syn.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí na neho nezabudli.

Miroslav Brenessel

Miroslav Brenessel

“Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci
žiaľ.”
Dňa 2. augusta 2020
si pripomíname 1. výročie úmrtia
Miroslava Brenessela.
S láskou a úctou spomína
sestra Alena, Jirko, Peter a Martin
s rodinami.

Evka Jurišová

Evka Jurišová

 “Spíš tíško, bolesť už necítiš,
v našich srdciach budeš stále žiť.”
So smútkom v srdci si dňa
10. augusta 2020 pripomíname
3. výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná
Evka Jurišová.
S láskou a úctou spomínajú
manžel Jozef, celá rodina
a priatelia.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

Ján Balóna

Ján Balóna

 ” Z očí si odišiel, v srdci si zostal.”
Dňa 9. augusta 2020
si pripomíname nedožitých
75 rokov
Jána Balóna z Jalšového,
nášho starostlivého manžela, otca,
dedka, svokra, svata, krstného
a priateľa.
Dňa 1. septembra 2020 uplynie
9 rokov, čo nám chýbaš.
Ďakujeme za spomienku.

Marián Komadel

Marián Komadel

“Stále mi chýbaš.”
Dňa 2. augusta 2020 uplynú
2 roky, čo nás navždy
opustil môj manžel
Marián Komadel.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami.
S láskou Tvoji najbližší.

Štefan Kravárik

Štefan Kravárik

“Navždy zostaneš v našich
srdciach.”
Dňa 21. júla 2020 sme si
pripomenuli smutné
6. výročie úmrtia
nášho milovaného
Štefana Kravárika
z Veľkého Orvišťa.
S láskou spomína manželka a deti
s rodinami. Chýbaš nám. 

Jozef Ščevka

Jozef Ščevka

 Dňa 28. júla 2020
si pripomenieme
už 5. výročie úmrtia
Jozefa Ščevka.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína
manželka Marta, dcéry
Andrea a Mirka s rodinami