Vedúca školskej jedálne

30. sep. 2020

Základná škola, Brezová 19,
Piešťany 921 01
prijme od 1. 12. 2020
na TPP na 100% úväzok
vedúcu školskej jedálne
Podmienky:
• vzdelanie USO s maturitou
• prax 5 rokov v stravovacích zariadeniach
• zdravotná spôsobilosť – zdravotný preukaz
• samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný prístup
k práci
• aktívna znalosť práce s PC
• pracovná doba: 06,45 – 14,45 hod.
Plat je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: 033 76 233 07, zsbrezapy@gmail.com
(Hlásiť sa u hospodárky školy).