Učiteľ/ľka

2. okt. 2020

Hľadám
učiteľa / učiteľku
1. stupňa ZŠ
pre deti v domácom
vzdelávaní v Piešťanoch.
Mzda: minimálne 5€/hod.
Tel.: 0915 744 937