Spomíname František Petráš

29. sep. 2020

 „S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, kvety položíme a pri pla-
mienku sviečky za Teba sa modlíme.“
Dňa 29. augusta 2020
uplynú 4 roky,
čo nás navždy opustil
František Petráš.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú maželka,
synovia Ivan a Pavol s rodinou,
švagor, svokra a ostatná rodina.