Spomienka Zbyvateľ

8. okt. 2020

„Sú ľudia, ktorí pre nás znamenali
celý svet. O to ťažšie je stratiť
ich a uchovávať len v spomienkach…“
Dňa 11. októbra 2020 uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustil náš drahý
Marián Zbyvateľ.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou spomína
manželka a syn Daniel s rodinou.