Spomienka Viliam Vavro

29. sep. 2020

Dňa 24. septembra 2020
uplynie 47 rokov, čo nás
navždy opustil
Viliam Vavro
S úctou a láskou spomínajú
dcéra Elena, syn Ladislav
a Viliam s rodinou.
S úctou a láskou spomínajú
dcéra Elena, syn Ladislav
a Viliam s rodinou.