Spomienka Vetríková

1. okt. 2020

„Keď zomrie mamička, slniečko zájde,
v srdci nám zostane smútok a chlad,
v tom šírom svete sotva sa nájde,
kto by ako mama vedel mať rád.“
2. októbra 2020 uplynulo 9 rokov,
čo nás opustila mamička
Helenka Vetríková z Banky.
So smútkom v srdci spomínajú
tri dcéry s rodinami.