Spomienka Varinec

19. jan. 2021

Pred piatimi rokmi
16. januára – smutný deň,
keď nášmu drahému
Mikulášovi Vavrincovi
z Veľkého Orvišťa
dotĺklo srdiečko, zhasli oči
a utíchol hlas, ktorý sme milovali.
Mal rád život a všetkých nás.
S láskou a vďakou v modlitbách
spomína manželka, dcéra a syn
s rodinami