Spomienka Terézia Obertová

29. sep. 2020

Dňa 8. októbra 2018
nás opustila
naša milovaná
Terézia Obertová.
S láskou a úctou spomína
manžel a syn Marian
s rodinou.