Spomienka Stískal

8. okt. 2020

„Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale Tí, ktorí Ťa mali
radi, budú spomínať.“
Dňa 10. októbra 2020 uplynie rok,
čo nás navždy opustil manžel a otec
Oto Stískal.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
manželka Jana, synovia Peter a Roman,
celá rodina a priatelia.
Vyprosujeme dar pokoja.