Spomienka Štefkovičová

30. okt. 2020

Dňa 4. novembra 2020
si pripomíname
5. výročie úmrtia
našej mami
Márie Štefkovičovej
S láskou v srdci a s modlitbou
spomínajú
dcéra a syn s rodinami.