Spomienka Štanga

19. jan. 2021

Dňa 30. 12. 2020
uplynuli tri roky,
čo nás navždy opustil
vo veku 28 rokov
náš milovaný
Jožko ŠTANGA.
Ďakujeme všetkým, ktorí
s nami spomínajú.
Smútiace rodiny Štangová,
Mondočková, Jamrišková,
Jánošíková a Hajdylová.