Spomienka Špendelová

19. jan. 2021

Dňa 12. januára 2021
sme si pripomenuli 8. výročie
úmrtia
Albínky Špendelovej.
Na milú, láskavú a obetavú
mamu, manželku a babičku
s láskou v srdci
často spomínajú
manžel, syn, dcéra a vnúčatá.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
Mamička, nie je deň,
kedy na Teba nemyslíme.