Spomienka Šnajdar

24. nov. 2020

Dňa 10. novembra 2020
sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás opustil
náš drahý
Peter Šnajdar z Kocuríc.
S láskou spomínajú manželka,
synovia, nevesty, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.