Spomienka Sirák

22. okt. 2020

Dňa 6. apríla 2020
od nás tíško odišiel
Janko Sirák.
S láskou na „dušičky“
spomína manželka Jana
s deťmi a sestra Mariana
s rodinou.
Odpočívaj v pokoji.