Spomienka Šebo

19. jan. 2021

„Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami.“
Dňa 31. decembra 2020
uplynulo 5 rokov čo nás opustil
Ján Šebo rod. Benovič
S láskou spomína manželka
s deťmi.