Spomienka Rybárik st.

15. okt. 2020

Čas plynie a nevráti, čo vzal hory bo-
lesti zanechal. Spite sladko, snívajte
svoj večný sen, v spomienkach sme
pri Vás každý deň. Už len kytičku
Vám na hrob môžeme dať, modlitbu
tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 13. októbra 2020
uplynulo trinásť rokov od úmrtia
Štefana Rybárika st.
S láskou a úctou v srdci spomína
Mirka s rodinou.