Spomienka Rudolf Bartovic

29. sep. 2020

„To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.“
Dňa 16. októbra 2020
si pripomenieme 2. výročie,
kedy nás opustil náš drahý
Rudolf BARTOVIC.
S láskou a úctou spomína
dcéra s rodinou.