Spomienka Roman Holič

29. sep. 2020

 „Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci
žiaľ.“
Dňa 27. septembra 2020 uplynie
1 rok, čo nás navždy opustil
Roman Holič.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína mamina,
Ľubo a Romanka.