Spomienka Radovan Uhra

29. sep. 2020

 „Len ten, kto stratil koho
mal rád, pochopí, čo je to bolesť
a žiaľ. Spomíname si na Teba.“
Dňa 26. septembra 2020
si pripomíname
5. smutné výročie úmrtia nášho syna
Radovana Uhra z Piešťan.
S láskou a úctou na Teba spomína
mama, celá rodina a priatelia.