Spomienka Pupák

24. nov. 2020

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým
príbuzným a známym,
že dňa 22. 10. 2020
nás opustil náš milovaný manžel,
otec a starý otec
Marián Pupák
vo veku 71 rokov.
Ďakujeme za tichú spomienku.
Smútiaca rodina