Spomienka Petráš

24. nov. 2020

S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme všetkým príbuzným
a známym, že dňa
5. novembra 2020 nás opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec
Ing. Mario Petráš
vo veku 82 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme.
Smútiaca rodina