Spomienka Pavol Rebro

29. sep. 2020

„Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale Tí, ktorí Ťa mali
radi, nikdy neprestali spomínať.“
Dňa 10. septembra 2020
uplynie 11 rokov,
čo nás navždy opustil
môj manžel, otec a dedko
Pavol Rebro.
S láskou spomína celá rodina.