Spomienka Orviský

13. jan. 2021

„Navždy Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale Tí, ktorí Ťa
mali radi, budú spomínať.”
Dňa 27. novembra 2020
si pripomenieme
nedožité 50. narodeniny
nášho syna, otca, brata a kamaráta
Pavla Orviského.
Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím, tichú spomienku.
Ďakujeme.