Spomienka Ondrisová

19. jan. 2021

„Nedá sa opísať slovami,
akú bolesť v srdci cítime,
ani to ako veľmi nám chýbaš…“
Dňa 18. januára 2021
si pripomenieme prvé výročie
úmrtia našej milovanej
Olinky Ondrisovej
z Moravian nad Váhom.
Kto ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.
Tvoji milovaní.