Spomienka Ondris

15. okt. 2020

Kto ťa poznal spomenie si.
Kto ťa mal rád nezabudne.
Čas plynie a nevráti čo vzal.
Zostali len spomienky
a v srdci žiaľ.
Dňa 19. októbra 2020 uplynie
1. smutné výročie keď
nás opustil náš drahý
Ján Ondris z Piešťan
Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina