Spomienka Oľga Vavrová.

29. sep. 2020

Dňa 26. septembra 2020
uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila
Oľga Vavrová.
S úctou a láskou spomínajú
dcéra Elena, syn Ladislav
a Viliam s rodinou.