Spomienka Nôtová

19. jan. 2021

 S hlbokým žiaľom
oznamujeme všetkým
príbuzným a známym,
že naša drahá manželka,
mamička, svokra, babička,
prababička, sestra a teta
Valéria Nôtová
nás opustila
dňa 1. novembra 2020
vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za tichú spomienku.
Smútiaca rodina