Spomienka Nemeth

22. okt. 2020

„Kto Ťa poznal, spomenie si.
Kto Ťa mal rád, nezabudne.
Čas plynie a nevráti čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci
žiaľ.“
Dňa 23. októbra 2020
uplynul rok, čo nás opustil
milovaný manžel a otec
Alexander Nemeth.
Spomíname.