Spomienka Minčev

22. okt. 2020

Dňa 16. októbra 2020
by sa bol dožil 80 rokov
náš drahý
Milan Minčev.
Zároveň si v týchto dňoch
pripomíname 1. výročie jeho
odchodu do večnosti.
S láskou v srdci spomína
manželka s rodinou.
Za tichú spomienku ďakujeme.