Spomienka Mičková

24. nov. 2020

„Ťažko je bez Teba, smutno je
všetkým, už to nie je tak, ako
bolo predtým. Ako z Tvojich očí
žiarila láska a dobrota, tak
nám budeš chýbať, mama, do konca
života.“
Dňa 10. novembra 2020 uplynie
päť rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička
Jozefína Mičková
a 15. novembra 2020 si zároveň
pripomíname jej nedožitých 88 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami.