Spomienka Mgr. Mária Vatrtová

29. sep. 2020

„Odišla si tíško, bez slov,
rozlúčky…“
Dňa 22. augusta 2020
si pripomíname 2. výročie,
keď nás náhle opustila
Mgr. Mária Vatrtová
rod. Tomášiková.
Spomínajú zamestnanci
OcÚ Moravany nad Váhom
a priatelia.