Spomienka Matúš

22. okt. 2020

„Zaplakali oči, zaplakalo srdce bôľom,
keď som Ti ja, manžel môj, dala
naposledy zbohom. Odišiel si náhle
a na rozlúčku nebol čas. Spomienky
na Teba zostanú navždy v našich
srdciach.“
Dňa 25. októbra 2020 si pripomíname
1. výročie úmrtia môjho manžela
Pavla Matúša.
S láskou v srdci a s modlitbou spomína
manželka, dcéra, zať, vnúčence,
brat, Ivan a Róbert s rodinami.