Spomienka Kubica

24. nov. 2020

„Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončila svo-
ju púť, nechceme na Teba zabudnúť.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal. Odišiel si bez toho, tak
náhle, aby Tvoje ústa aspoň zbohom
dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci
stále bolí a zabudnúť nedovolí.“
Dňa 22. novembra 2020 si pripomíname
prvé výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, deduška
Alojza Kubicu.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina