Spomienka Kostolníková

24. nov. 2020

Dňa 5. novembra 2020
uplynulo 33 rokov od úmrtia
našej drahej mamičky
Ireny Kostolníkovej
rod. Jamborovej.
S úctou a láskou spomínajú
tri dcéry a syn s rodinami.