Spomienka Kostolník

24. nov. 2020

Dňa 11. novembra 2020
si pripomíname 40. výročie
úmrtia
nášho drahého otecka
Emila Kostolníka
z Hornej Stredy
S úctou a láskou spomínajú
tri dcéry a syn s rodinami.