Spomienka Kollarovič

24. nov. 2020

Dňa 8. novembra 2020 sme si
pripomenuli nedožité
82. narodeniny
a 20. novembra 2020
si pripomíname 10. výročie úmrtia
Jaroslava Kollaroviča.
Kto ste ho poznali,
venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka Amália a dcéra Erika s rodinou.