Spomienka Karol Škodoň

29. sep. 2020

 „Ako tráva sú dni človeka,
odkvitá sťa poľný kvet. Ledva
ho vietor oveje, už ho niet.“
Ďakujeme príbuzným a známym
za účasť na poslednej ceste
nášho milovaného
Karola Škodoňa
a aj za kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme všetkým lekárom,
ktorí sa dlhé roky starali
o jeho zdravie.
S vďakou manželka a synovia
Drahomír a Radovan s rodinami.