Spomienka Karaba

1. okt. 2020

Dňa 1. októbra 2020 uplynulo
30 rokov,
čo nás navždy opustil
Filip Karaba.
Ďakujem za tichú spomienku tým,
ktorí nezabudli, najmä jeho bývalým
žiakom zo záhradníckeho učilišťa
v Rakoviciach a záhradníckej školy
v Piešťanoch.
S láskou a úctou spomína
dcéra Anka.