Spomienka Jurák

13. jan. 2021

 „Kto je milovaný,
nie je zabudnutý“
Dňa 4. januára 2021
si pripomenieme 1. výročie
čo nás opustil náš drahý
Jozef Jurák z Piešťan
S láskou spomína manželka,
syn, dcéra s rodinami