Spomienka Hanicová

15. okt. 2020

Dňa 19. októbra 2019
uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mamička,
babička a svokra
Ing. Lotka Hanicová.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosíme, tichú spomienku.
S hlbokým smútkom v srdci na ňu
neustále myslí a spomína
jej manžel, syn Tonko s rodinou
a dcéra Danka.