Spomienka Grácová

19. jan. 2021

„Milá mamička, si stále
s nami a predsa nie ľahké
je odlúčenie.“
3. januára 2021 uplynul rok,
čo nie si medzi nami. Slovami sa
nedá opísať, ako veľmi nám
chýbaš a je nám smutno
bez Teba naša milovaná
Mária Grácová.
S láskou smútiaca rodina.