Spomienka Gašparík

19. jan. 2021

 „Smrťou predsa život nekončí,
iba zabudnutie znamená koniec
života“
Dňa 23. januára 2021
si pripomenieme nedožité 80-te
narodeniny nášho otca, manžela,
deduška a pradeduška
Milanka Gašparíka
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú
s nami. Manželka a deti s rodinami