Spomienka František Bezák

28. sep. 2020

Dňa 30. augusta 2020
si pripomenieme
38 rokov, čo nás náhle,
nečakane, po krátkej
chorobe opustil
náš milovaný brat
František Bezák
vo veku 30 rokov.
Prosím, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomína sestra
Elena s rodinou.