Spomienka Evka Nyčová

29. sep. 2020

Dňa 1. augusta 2020
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustila
po ťažkej chorobe
naša milovaná sestra a švagriná
Evka Nyčová rod. Vondrová
vo veku 56 rokov.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou spomína brat Marián
s rodinou.