Spomienka Drahovský

24. nov. 2020

Dňa 12. novembra 2020
sme si pripomenuli
20 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý
Eduard Drahovský.
S láskou a úctou spomína
manželka Erika a syn Edko.