Spomienka Cestický

15. okt. 2020

„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých a všetko, čo si
mal rád. S tichou spomienkou
k hrobu chodíme, pri plameni svie-
čok na Teba myslíme. Osud Ti ne-
doprial s nami dlhšie byť, v našich
srdciach budeš navždy žiť.“
So smútkom v srdci si dňa
16. októbra 2020 pripomíname
5. výročie, čo nás opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko
Ján Cestický
S láskou spomína manželka a dcéry
s rodinami