Spomienka Butko

19. jan. 2021

Dňa 6. januára 2021
sme si pripomenuli
10 rokov, čo nás náhle
a nečakane opustil
manžel a dedko
Vladimír Butko
Za tichú spomienku
ďakujú manželka a jeho
najbližší.