Spomienka Branderská

15. okt. 2020

„Len krásne spomienky ostali na Teba,
tiché modlitby posielame do neba.
V srdci Ťa stále máme a s láskou na
Teba spomíname“
Nedožité 90. narodeniny
našej drahej
Margity Branderskej
sme si pripomenuli 15. októbra 2020
a smutné druhé výročie, čo nás
navždy opustila 25. októbra 2020.
S láskou a vďakou spomínajú deti,
vnúčatá, pravnúčatá a sestra Mária